Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duyên Hải thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 (ban hành theo Kế hoạch số 05-KH/UBKTHU ngày 30/01/2023 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duyên Hải, đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt tại Công văn số 445-CV/HU ngày 21/02/2023), Chiều ngày 02/3/2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với những người thuộc diện kiểm soát thu nhập của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duyên Hải.

    Theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng 2018, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phải thực hiện xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai được lựa chọn ngẫu nhiên. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định kế hoạch xác minh hằng năm của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phải bảo đảm số cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành xác minh tối thiểu bằng 20% số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của mình. Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh, trong đó có ít nhất 01 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

    Bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập là một khâu trong quy trình xác minh tài sản thu nhập, là hình thức lựa chọn ngẫu nhiên, được thực hiện công khai bởi Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duyên Hải (Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập) tiến hành xác minh tối thiểu 08/41 đơn vị trực thuộc Huyện ủy Duyên Hải. Tổng số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm là 12/124 người.

    Buổi bốc thăm do Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì (cơ quan được giao đầu mối thực hiện xác minh tài sản, thu nhập) đã diễn ra theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, với sự chứng kiến của Ủy viên, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy, đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy, Thanh Tra huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duyên Hải. Kết quả bốc thăm đã xác định 12 người được xác minh tài sản, thu nhập ở 08 đơn vị, cụ thể: Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện; Phòng giáo dục và đào tạo huyện; Huyện đoàn; UBND xã Đôn Châu; Đảng ủy-UBND xã Đôn Xuân; UBND xã Long Khánh; Đảng ủy-UBND xã Long Vĩnh; UBND xã Đông Hải. Công tác xác minh sẽ được tiến hành theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

          

                                                                                                                                                          UBKT HUYỆN UỶ                                                                                                                                                  

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 1860
  • Trong tuần: 50,251
  • Tất cả: 3,737,696