THÔNG BÁO

Ngày 15/6/2022 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duyên Hải tổ chức kỳ họp lần thứ 4. Đồng chí Lâm Văn Hoằng, ủy viên thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét kết luận hai nội dung:

    1. Xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Duyên hải và cá nhân người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, thực hiện quy chế làm việc; việc lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên thực hiện vai trò tiền phong, gương mẫu và rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

    2. Xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Trầm Văn Vĩnh, phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Trầm Trường Sơn, phó Bí thư- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đôn Xuân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy trình nhân sự bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu thành viên ban Thanh tra nhân dân xã.

     Qua kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhận thấy:

     Đối với Chi bộ và đồng chí Trần Văn Yên, Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ Tòa án còn một số hạn chế thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ, đảng viên thuộc đơn vị phụ trách chưa tốt, chưa chặt chẽ, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu Chi bộ và đồng chí Trần Văn Yên, Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ Tòa án nhân dân huyện Duyên Hải phải kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc và xây dựng kế hoạch sớm khắc phục, sữa chữa những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

     Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân đồng chí Trầm Văn Vĩnh, phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Trầm Trường Sơn, phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đôn Xuân còn một số hạn chế thiếu sót trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy trình nhân sự bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu thành viên ban Thanh tra nhân dân xã.  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Trầm Văn Vĩnh, phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Trầm Trường Sơn, phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đôn Xuân kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra.

 

                                                                                                                                       UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

 

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 66
  • Hôm nay: 2804
  • Trong tuần: 48,092
  • Tất cả: 3,743,133