Duyên Hải: Tập huấn an toàn điện và phương pháp thực hiện tiêu chí 4 về điện nông thôn

Ngày 13/5/2022, Sở Công thương tỉnh Trà Vinh phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Duyên Hải, tổ chức lớp tập huấn an toàn điện và phương pháp thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Trưởng ban nhân dân ấp, khóm trên địa bàn huyện Duyên Hải.

    Tại lớp tập huấn, đại diện Sở Công thương thông qua Báo cáo đánh giá tình hình bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021; triển khai Luật Điện lực; Nghị định 14/2014/NĐ-CP, ngày 26/02/2014 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Thông tư 31/2014/TT-BCT, ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; Nghị định 17/2022/NĐ-CP, ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp, điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí đốt; Thông tư 30/2013/TT-BCT, ngày 14/11/2013 của Bộ Công thương quy định về ngừng cung cấp điện do vi phạm các quy định về an toàn trong sử dụng điện; Quyết định 4293/QĐ-BCT, ngày 28/10/2016 của Bộ Công thương quy định phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và hướng dẫn các biện pháp an toàn trong sử dụng điện theo tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành điện và hướng dẫn bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Quang cảnh lớp tập huấn an toàn điện

    Thông qua lớp tập huấn, đại biểu nắm rõ hơn các quy định pháp luật hiện hành của ngành điện, đặc biệt là các nội dung mới sửa đổi, bổ sung trong thời gian qua nhằm đáp ứng sự thay đổi, phát triển trong thực tiễn hoạt động điện lực và sử dụng điện tại địa phương và đơn vị. Qua đó, các xã xây dựng nông thôn mới nắm rõ nội dung và đánh giá chính xác mức độ đạt từng chỉ tiêu của tiêu chí số 4, góp phần hệ thống hóa điện nông thôn của tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt và phục vụ sản xuất./.

                                                 Tin, ảnh: Ni Rượng

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 26,683
  • Tất cả: 1,996,406