Hội nghị báo cáo sinh hoạt chuyên đề “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội, công đoàn cơ sở”

Thực hiện Đề án số 01 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi tổ hội, công đoàn cơ sở” giai đoạn 2021-2025. Qua 01 năm thực hiện, Ban Dân vận Huyện ủy chọn Đảng ủy xã Long Vĩnh làm điểm sơ kết đánh giá thuận lợi, khó khăn và đưa ra các giải pháp trong việc thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi tổ hội, công đoàn cơ sở”.

Quang cảnh hội nghị

    Thời gian qua, Đảng ủy xã Long Vĩnh tập trung sâu sát trong công tác lãnh, chỉ đạo các ngành đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội, công đoàn cơ sở là quan trọng, rất cần thiết, theo định hướng: Xây dựng tổ chức là theo chốt, phát triển kinh tế là trung tâm. Mỗi chi, tổ hội, công đoàn cơ sở vừa là một tổ chức đoàn thể mạnh về số lượng và chất lượng là một tổ chức có khả năng hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ đoàn viên, hội viên có việc làm ổn định, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng xã nông thôn mới thành công.

    Thực hiện nghiêm túc chế độ đi cơ sở, sâu sát với cơ sở và nâng cao chất lượng đi cơ sở theo tinh thần Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thế các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”. Phân công cán bộ đoàn thể và cấp ủy viên phụ trách địa bàn, chịu trách nhiệm về chất lượng của chi đoàn, chi hội phụ trách. Cán bộ đoàn thể có trách nhiệm hướng dẫn chi đoàn, chi hội nắm vững cách thức sinh hoạt, đặt chủ đề, đề tài thảo luận và đối thoại, hướng dẫn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên.

    Tại hội nghị, các đồng chí chi hội trưởng, bí thư chi đoàn các ấp xã Long Vĩnh đã phát biểu báo cáo về thực trạng hoạt động, tổ chức đoàn hội tại cơ sở, phương thức hoạt động, giới thiệu những mô hình tiêu biểu, hiệu quả để các địa phương khác học tập, rút kinh nghiệm. Đồng thời báo cáo tình hình khó khăn, hạn chế thực tế trong hoạt động của chi đoàn, chi hội trong thời gian gần đây để các cấp, các ngành cùng chia sẽ, hỗ trợ. Đặc biệt là ý kiến của bí thư chi bộ các ấp luôn quan tâm trong chỉ đạo của cấp ủy luôn tạo điều kiện cho Ban công tác Mặt trận, đoàn thể ấp hoạt động hiệu quả hơn. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức chi đoàn, chi hội, tạo điều kiện nâng cao trình độ, năng lực cán bộ đoàn, cán bộ hội cơ sở, tạo nguồn bồi dưỡng, kết nạp đảng viên đối với Bí thư chi đoàn và chi hội trưởng ấp – khóm đạt chỉ tiêu.

    Qua đó, Ban Dân vận Huyện ủy đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo đoàn thể xã, chi bộ các ấp – khóm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi tổ hội, công đoàn cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội, công đoàn cơ sở giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện thực tế địa phương đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống của ngành. Nghiên cứu, chọn trọng tâm, trọng điểm: chọn đối tượng nòng cốt; mô hình“Dân vận khéo” hiệu quả, có tác động lan tỏa ... để làm mẫu, nhân rộng điển hình. Đánh giá hiệu quả các loại hình, mô hình, điển hình điểm để tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm, thực hiện công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời./.

 

                                                                                                                                         Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thương

                                                                               Ban Dân vận Huyện uỷ

 

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 3440
  • Trong tuần: 51,831
  • Tất cả: 3,739,276